Firma Kamsoft udostępniła bezdotykową receptę, która wspiera walkę z koronawirusem. Dzięki niej pacjenci poprzez smartfon mogą przekazać dane niezbędne do realizacji e-recepty w formie kodu QR wygenerowanego w aplikacji VISIMED. W ten sposób ogranicza się konieczność bezpośredniej rozmowy, a  tym samym zmniejsza ryzyko zakażenia wirusem SARS-COV-2 drogą kropelkową. Funkcjonalność dostępna jest bezpłatnie we wszystkich aptekach pracujących w systemie KS-APTEKA.

Obejrzyj, jak działa bezdotykowa recepta.
QR kod zamiast rozmowy

Zaktualizowana wersja systemu aptecznego pozwala na wykorzystanie aplikacji VisiMed do przekazywania kodów do e-Recept wprost z ekranu smartfona. Nie ma więc konieczności ustnego przekazywania pinu e-recepty oraz numeru Pesel Pacjenta. W ten sposób dbamy o zdrowie, a także bezpieczeństwo danych pacjenta. – Wprowadzone rozwiązanie pozwala na realizację recepty bez konieczności dotykania wydruków informacyjnych lub ustnego przekazywania informacji. Wystarczy, że farmaceuta zeskanuje kod zaprezentowany na telefonia, a e-recepta automatycznie pojawi się na ekranie w systemie aptecznym. To kolejny sposób, który pozwala wyeliminować bezpośredni kontakt, a tym samym zmniejszyć ryzyko  zakażenia się koronawirusem. – mówi Magdalena Cholewka-Stafińska, z firmy KAMSOFT.

Szybki odbiór leków

Rozwiązanie jest również znacznym ułatwieniem dla aptek, ponieważ spora część z nich obsługuje obecnie pacjentów przez okienko apteczne lub szybę, co znacznie utrudnia komunikację. Realizując receptę przez Kod QR, ten problem jest praktycznie wyeliminowany.

Jak pobrać aplikację?

Pacjenci mogą skorzystać z tej funkcjonalności za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji VISIMED, którą można pobrać ze sklepów Google Play lub App Store. Po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji należy kliknąć w pole recepty, a następnie wpisać kod dostępowy e-recepty (pin) oraz numer pesel. Po akceptacji, zostanie wygenerowany kod QR, który umożliwi odbiór leków w aptece. Co ważne, w ten sposób można wygenerować kody również dla swoich bliskich, którym planujemy zakupić leki.

Wsparcie informacyjne dla aptek

Aby wesprzeć apteki w informowaniu pacjentów o tym rozwiązaniu, w systemie KS-APTEKA, dostępne są także gotowe do wydrukowania plakaty. Można je pobrać klikając w link zamieszczony w komunikacie, który pokazuje się w oknie z e-recepty.

Plakat_bezdotykowa_recepta_VISIMEDPobierz

[pg]

58,7 mln złotych, to wysokość środków przeznaczonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na dofinansowanie informatyzacji placówek POZ w 2020 roku. W ramach tej puli mogą one skorzystać z 80% dofinansowania na zakup urządzeń, oprogramowania lub usług wykorzystywanych do obsługi elektronicznej dokumentacji medycznej. Sprawdźmy zatem które rozwiązania spełniają warunki dofinansowania oraz co należy zrobić aby z niego skorzystać?

Jakie oprogramowanie wybrać?

Podstawowym warunkiem, jaki należy spełnić aby skorzystać z dofinansowania jest wybór odpowiednich rozwiązań informatycznych lub usług umożliwiających obsługę lub przechowywanie dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej. Ten kluczowy warunek spełnia szereg rozwiązań KAMSOFT dedykowanych dla placówek medycznych. Oferowane systemy, spełniają wymogi niezbędne do otrzymania dofinansowania ponieważ są w pełni dostosowane do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz integrują różne źródła danych przez co wspierają codzienną pracę lekarzy i pielęgniarek.

W ofercie dedykowanej dla placówek ubiegających się o dofinansowanie, dostępne są sprawdzone systemy chmurowe, takie jak MediPorta, Serum, a także systemy stacjonarne (desktopowe). Przykładem jest KS-SOMED, KS-SOMED-M, który pozwala kompleksowo organizować pracę placówki – od rejestracji, przez prowadzenie pełnej dokumentacji medycznej, aż po ewidencję umów i rozliczenia z NFZ. Zaletą rozwiązań oferowanych przez KAMSOFT, jest także możliwość przeprowadzenia kompleksowego wdrożenia uwzględniającego zarówno system, jak i wszelkie niezbędne do pracy urządzenia i infrastrukturę.  

Kliknij, aby otrzymać wsparcie w doborze odpowiedniego oprogramowania, urządzenia lub usługi spełniającej warunki dofinansowania

Dofinansowanie dla POZ: jakie warunki należy spełnić?

W celu uzyskania dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza POZ, uprawniony świadczeniodawca, powinien złożyć poniższe dokumenty do dyrektora właściwego oddziału Funduszu:

1) wniosek o udzielenie dofinansowania, którego wzór określony jest w załączniku nr 1 do zarządzenia;
2) specyfikację dofinansowania, której wzór określony jest w załączniku nr 2 do zarządzenia;
3) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w 2020 r.:
a) urządzeń informatycznych lub oprogramowania, lub
b) usług przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej
, lub
c) usług umożliwiających udzielanie porad lekarskich w warunkach ambulatoryjnych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
Źródło NFZ.GOV.PL / Kliknij, aby pobrać komplet dokumentów.

Wysokość dofinansowania

Maksymalna kwota zwrotu o jaką mogą ubiegać się placówki w ramach puli przeznaczonej przez NFZ to 5203,50 zł złotych netto na jednego uprawnionego świadczeniodawcę. Tyle wynosi bowiem 80% z maksymalnych wydatków (w kwocie 6 504,38 złotych netto), które mogą zostać objęte dofinansowaniem.

Do kiedy można składać wnioski?

Zgodnie z zarządzeniem prezesa NFZ wnioski można składać do 31 grudnia lub do wyczerpania puli środków. Warto się jednak śpieszyć, ponieważ o dofinansowaniu decyduje kolejność złożenia dokumentacji, a według szacunków środki wystarczą dla około 11 300 świadczeniodawców w całej Polsce.

Czy przez telefon, możliwe jest podanie danych potrzebnych do realizacji e-recepty? Z taką wątpliwością często spotykają się pracownicy placówek medycznych, odbierając telefon od pacjentów lub z apteki. Urząd Ochrony Danych Osobowych, wydał komunikat w tej sprawie powołując się na artykuł 96 ustawy Prawo Farmaceutyczne.

Co na to przepisy?

Obowiązujące przepisy nie wskazują wprost, aby placówka medyczna dysponowała prawem do ustnego informowania pacjenta o 4-cyfrowym kodzie podczas rozmowy telefonicznej. Zdaniem Urzędu Ochrony danych Osobowych jest to jednak możliwe w wyjątkowych sytuacjach. Podstawą jest zweryfikowanie tożsamości osoby dzwoniącej. 

Potwierdzenie tożsamości pacjenta

Zdaniem UODO możliwe jest telefoniczne przekazanie kodu dostępu, pod warunkiem potwierdzenia tożsamości pacjenta, z którym prowadzona jest rozmowa. Zaleca się aby podczas takiej rozmowy lekarz zweryfikował numer PESEL pacjenta oraz powód wizyty lekarskiej lub datę i godzinę wizyty. Co ważne, informację zawierającą czterocyfrowy kod dostępu zawarty na e-recepcie, może przekazać tylko ten lekarz, który taki dokument wystawił. Urząd Ochrony Danych Osobowych zaznacza jednocześnie, że podstawową formą przesyłania informacji potrzebnych do realizacji e-recepty jest sms lub e-mail, które powinny być stosowane na równi z wydrukiem informacyjnym.

E-recepta przez aplikację VISIMED

Wygodną alternatywą dla wspominanych rozwiązań jest aplikacja VISIMED, za pośrednictwem której można w każdej chwili wysłać nową receptę do pacjenta. Dzięki aplikacji pracownicy placówki medycznej nie muszą weryfikować danych pacjenta, ponieważ korzystanie z aplikacji wymaga uprzedniego potwierdzenia tożsamości. Aplikacja umożliwia także szersze wykorzystanie zalet e-zdrowia. Dzięki niej, możliwe będzie także umawianie wizyt oraz wysyłanie komunikatów do pacjentów. Ponadto lekarz poprzez swój program gabinetowy (podłączony do systemu OSOZ) będzie mógł także wysłać e-receptę na kontynuację leczenia bez konieczności wizyty pacjenta. Czytaj więcej o aplikacji VISIMED.