Asystent e-Recepty policzy ile leku wydać pacjentowi

23 października 2019, 17:30
Kategoria: , , , , , ,

We wrześniu zaczęły obowiązywać nowe przepisy związane z realizacją e-recept. Zapisy, wpływające bezpośrednio na pracę farmaceutów dotyczą obliczana ilości danego leku, który może zostać wydany pacjentowi. Zmienną, która komplikuje to obliczenie jest czas, jaki upłynął od wystawienia dokumentu. Odpowiedzią na zmiany jest Asystent e-Recepty, czyli nowa funkcjonalność w systemie aptecznym produkcji KAMSOFT.

Asystent działa w oparciu o dane z Bazy Leków i środków Ochrony Zdrowia BLOZ oraz informacje odczytane bezpośrednio z wystawionej e-Recepty. System dokonuje obliczeń na podstawie: daty realizacji e-recepty, dziennego dawkowania, liczby dni kuracji oraz dawki jednostkowej produktu. Farmaceuta korzystający z pomocy Asystenta e-Recepty, musi wprowadzić jedynie kilka informacji niedostępnych wprost w e-Recepcie. Po kliknięciu w przycisk „Policz”, system natychmiast wyświetli maksymalną liczbę opakowań do wydania pacjentowi uwzględniając okres kuracji, liczbę już wydanych opakowań oraz ważność e-Recepty. Co ważne, e-Asystent obsługuje również wyjątki, takie jak termin wydania antybiotyku, leków psychotropowych czy preparatów immunologicznych.

Zmiany w e-Recepcie

W świetle nowelizacji prawa, farmaceuta będzie mógł wydać pacjentowi tylko taką dawkę leku, które będzie potrzebna do kontynuowania oraz zakończenia okresu leczenia, liczonej od dnia wystawienia e-recepty. Dodatkowo, jeżeli recepta jest realizowana po 30 dniach od daty wystawienia (lub po 30 dniach od określonej na recepcie daty realizacji), to zostanie ona zrealizowana z wyłączeniem dni stosowania, które już upłynęły. Zmiany dotyczą także terminów ważności e-Recepty, maksymalnej dawki przepisanej na jednym dokumencie oraz ilości wydawanych leków.

Aktualnie Asystent e-Recepty dostępny jest do testów w wersji zapoznawczej.

[pg]