Dofinansowanie na informatyzację w POZ

9 kwietnia 2020, 17:14
Kategoria: , , , , , ,

58,7 mln złotych, to wysokość środków przeznaczonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na dofinansowanie informatyzacji placówek POZ w 2020 roku. W ramach tej puli mogą one skorzystać z 80% dofinansowania na zakup urządzeń, oprogramowania lub usług wykorzystywanych do obsługi elektronicznej dokumentacji medycznej. Sprawdźmy zatem które rozwiązania spełniają warunki dofinansowania oraz co należy zrobić aby z niego skorzystać?

Jakie oprogramowanie wybrać?

Podstawowym warunkiem, jaki należy spełnić aby skorzystać z dofinansowania jest wybór odpowiednich rozwiązań informatycznych lub usług umożliwiających obsługę lub przechowywanie dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej. Ten kluczowy warunek spełnia szereg rozwiązań KAMSOFT dedykowanych dla placówek medycznych. Oferowane systemy, spełniają wymogi niezbędne do otrzymania dofinansowania ponieważ są w pełni dostosowane do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz integrują różne źródła danych przez co wspierają codzienną pracę lekarzy i pielęgniarek.

W ofercie dedykowanej dla placówek ubiegających się o dofinansowanie, dostępne są sprawdzone systemy chmurowe, takie jak MediPorta, Serum, a także systemy stacjonarne (desktopowe). Przykładem jest KS-SOMED, KS-SOMED-M, który pozwala kompleksowo organizować pracę placówki – od rejestracji, przez prowadzenie pełnej dokumentacji medycznej, aż po ewidencję umów i rozliczenia z NFZ. Zaletą rozwiązań oferowanych przez KAMSOFT, jest także możliwość przeprowadzenia kompleksowego wdrożenia uwzględniającego zarówno system, jak i wszelkie niezbędne do pracy urządzenia i infrastrukturę.  

Kliknij, aby otrzymać wsparcie w doborze odpowiedniego oprogramowania, urządzenia lub usługi spełniającej warunki dofinansowania

Dofinansowanie dla POZ: jakie warunki należy spełnić?

W celu uzyskania dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza POZ, uprawniony świadczeniodawca, powinien złożyć poniższe dokumenty do dyrektora właściwego oddziału Funduszu:

1) wniosek o udzielenie dofinansowania, którego wzór określony jest w załączniku nr 1 do zarządzenia;
2) specyfikację dofinansowania, której wzór określony jest w załączniku nr 2 do zarządzenia;
3) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w 2020 r.:
a) urządzeń informatycznych lub oprogramowania, lub
b) usług przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej
, lub
c) usług umożliwiających udzielanie porad lekarskich w warunkach ambulatoryjnych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
Źródło NFZ.GOV.PL / Kliknij, aby pobrać komplet dokumentów.

Wysokość dofinansowania

Maksymalna kwota zwrotu o jaką mogą ubiegać się placówki w ramach puli przeznaczonej przez NFZ to 5203,50 zł złotych netto na jednego uprawnionego świadczeniodawcę. Tyle wynosi bowiem 80% z maksymalnych wydatków (w kwocie 6 504,38 złotych netto), które mogą zostać objęte dofinansowaniem.

Do kiedy można składać wnioski?

Zgodnie z zarządzeniem prezesa NFZ wnioski można składać do 31 grudnia lub do wyczerpania puli środków. Warto się jednak śpieszyć, ponieważ o dofinansowaniu decyduje kolejność złożenia dokumentacji, a według szacunków środki wystarczą dla około 11 300 świadczeniodawców w całej Polsce.