E-recepta nie tylko od lekarza

9 grudnia 2019, 10:56
Kategoria: , , , , ,

RAM, czyli Rejestr Asystentów Medycznych to system, który daje możliwość wystania e-recept (a także e-ZLA oraz e-skierowań) przez osobę inną niż lekarz.  Mowa o pracownikach służby zdrowia wykonujących zawód medyczny lub czynności pomocnicze przy udzieleniu świadczeń zdrowotnych. Dotyczy to w głównej mierze asystentów medycznych, którzy w oparciu o upoważnienie lekarza, będą mogli w jego imieniu m.in. wystawić e-receptę. W myśl obowiązujących przepisów, taka osoba może także przetwarzać dane osobowe pacjentów oraz być obecna w gabinecie podczas wizyty lekarskiej, z zastrzeżeniem co do zachowania poufności.

Jak nadać upoważnienie w RAM

Złożenie wniosku o udzielenie uprawnień w systemie RAM wymaga posiadanie aktywnego konta na Profilu Zaufanym. Po zalogowaniu się, użytkownik zostanie przekierowany do wniosku o nadanie uprawnień w RAM, w którym należy wskazać wnioskowaną rolę oraz wybrać podmiot który ma rozpatrzyć nasz wniosek. Na tym etapie można także zmienić e-mail, jeśli ten pobrany z profilu zaufanego jest nieaktualny. Należy o tym pamiętać, ponieważ wszelkie komunikaty dotyczące statusu wniosku będą przesyłane na ten właśnie adres. Upoważnienie nadane w systemie RAM ważne jest na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Po upływie tego okresu można je jednak przedłużyć na kolejny okres. Co ważne asystent medyczny korzystający z takich uprawnień, będzie mógł wystawiać receptę wyłącznie w formie elektronicznej.

Przeczytaj także:  Jakie oprogramowanie wybrać do obsługi e-recepty?

Odpowiedzialność za e-receptę

Korzystanie z możliwości RAM jest niewątpliwą korzyścią dla lekarzy, którzy będą mogli więcej czasu poświęcić pacjentom. Należy jednak pamiętać, że za receptę wystawioną przez osobę upoważnioną, ostateczną odpowiedzialność merytoryczną ponosi lekarz. Z kolei asystent wystawiający e-receptę, e-ZLA czy e-skierowanie  jest odpowiedzialny za zgodność danych z informacjami zawartymi w dokumentacji medycznej.