Jak długo ważna jest e-Recepta?

31 października 2019, 14:22
Kategoria: , , , , ,

Zmiana sposobu wystawiania recept wiąże się również ze zamianą czasu ich obowiązywania. Dotychczas recepty w tradycyjnej, papierowej formie były ważne przez 30 dni od daty wystawienia. Zgodnie z nowymi przepisami, jej elektroniczna forma jest ważna nawet przez 365 dni, z zastrzeżeniem kilku wyjątków…

W myśl obowiązujących przepisów, pacjenci najszybciej powinni udać się do apteki po antybiotyki. W tym przypadku e-Recepta traci ważność już po upływie 7 dni od daty wystawienia. Kolejnym wyjątkiem są leki z grupy środków odurzających, psychotropowych lub prekursorów, czyli preparatów zawierających substancje umożliwiające produkcję narkotyków. Na te leki, e-Recepta będzie ważna przez 30 dni. Z kolei pacjenci chcący zakupić preparaty immunologiczne, muszą pamiętać, że ich e-Recepta będzie ważna przez 120 dni.  Dotyczy to w głównej mierze preparatów wytwarzanych indywidualnie dla pacjenta. W przypadku pozostałych leków, elektroniczne recepty mogą być ważne nawet przez 365 od daty jej wystawienia lub podanej daty realizacji. Pamiętajmy, że te daty mogą się od siebie różnić i w praktyce oznaczają coś innego.

Czym różni się data wystawienia od daty realizacji e-Recepty?

Lekarz wystawiając e-Receptę ma możliwość wskazania daty jej realizacji, co oznacza termin od którego pacjent będzie mógł zakupić przepisane leki. Dotyczy to szczególnie przypadków leków na choroby przewlekłe. W sytuacji gdy lekarz wprowadzi do elektronicznej recepty taką datę, wówczas jej ważność będzie liczona od tego dnia. W pozostałych  przypadkach, czas na realizację e-Recepty rozpocznie się w momencie jej wystawienia.

Bezdotykowa recepta, czyli bezpieczny odbiór leków w aptece

Niezależnie od ważności e-Recepty, warto zaopatrzyć się w specjalną aplikację, dzięki której łatwo będzie można taki dokument zrealizować. Aplikacja mobilna VisiMed, bo o niej mowa, umożliwia sprawną realizację e-recepty bez konieczności ustnego podawania w aptece 4 cyfrowego kodu recepty oraz numeru pesel. W ten sposób chronione są nie tylko dane pacjenta, ale także znacznie ogranicza się ryzyko rozprzestrzeniania koronawirusa drogą kropelkową. Zamiast bezpośredniej rozmowy, wystarczy utworzyć w aplikacji Visimed kod QR, który użytkownik aplikacji może wyświetlić na swoim smartfonie. Po jego zeskanowaniu, farmaceuta będzie mógł sprawnie zrealizować e-receptę i wydać przepisane leki. Co ważne, w ten sposób można także zrealizować receptę dla członków rodziny lub innych osób, którymi się opiekujemy.
Czytaj więcej o bezdotykowej recepcie

Odbieraj leki bezpiecznie dzięki bezdotykowej recepcie. Kliknij, aby poznać szczegóły.