Jak uniknąć błędnego kodu EAN na e-Recepcie?

31 października 2019, 14:36
Kategoria: , , , , , ,

Jednym z najczęstszych niedociągnięć popełnianych przy wystawianiu e-Recept jest brak lub wprowadzenie niewłaściwego numeru EAN na e-recepcie. Taki błąd rodzi wiele komplikacji, a jedną z głównych jest przypisanie do leku niewłaściwej nazwy lub niewłaściwego poziomu refundacji. Jak zatem uniknąć tego błędu?

EAN, czyli Europejski Kod Towarowy (ang. European Article Number), to numer przypisywany wszystkim produktom dostępnym w sprzedaży na terenie Europy. Szczególnym przypadkiem są produkty lecznicze, którym ten kod jest przypisywany odgórnie wraz z pozwoleniem na dopuszczenie danego leku do obrotu. Co ważne, na podstawie przypisanego kodu EAN możliwa jest precyzyjna identyfikacja preparatu pod kątem postaci, dawki, substancji czy rodzaju i wielkości opakowania. Każdy lek powinien mieć swój dedykowany numer. W praktyce oznacza to, że inny numer będzie na opakowaniu tego samego leku jednak z różną ilością substancji czynnej. Różne kody EAN będą miały także leki o tej samej mocy sprzedawane w opakowaniach o różnej objętości.  

Dlatego tak ważne jest aby lekarze podczas przygotowania e-Recepty wprowadzili do systemu właściwy kod. Zdarzają się jednak przypadki pomyłki w wyborze numeru EAN lub nie wpisania go w dokumencie e-Recepty. Wówczas farmaceucie będzie dużo trudniej zrealizować taką e-Receptę w aptece jak również zwiększa się ryzyko pomyłki. W niektórych przypadkach – np. błędny poziom refundacji – pacjent, będzie mógł zakupić lek, ale bez możliwości skorzystania z odpowiedniej refundacji.  W takiej sytuacji pozostaje kontakt z lekarzem z prośbą o ponowne wystawienie recepty lub zakup leku ze 100% odpłatnością.

Sprawdzony system oraz baza KS-BLOZ pomoże przy e-Recepcie

Odpowiedni kod EAN jest więc ważnym elementem e-Recepty, który umożliwia identyfikację konkretnego leku, a jego właściwe przypisane oszczędza wiele problemów po stronie pacjenta, lekarza oraz farmaceuty. Jak zatem działać, aby ograniczyć ryzyko błędów w trakcie  wystawienia elektronicznego dokumentu? Podstawą jest wiedza oraz doświadczenie lekarza, ale pomocne są również sprawdzone systemy informatyczne dedykowane dla gabinetu lekarskiego oraz zastosowanie bazy KS-BLOZ. W systemach medycznych Grupy KAMSOFT i nie tylko, dedykowanych do obsługi gabinetów lekarskich, wykorzystywana jest baza KS-BLOZ, która podczas wystawiania e-Recepty podpowiada, które produkty są refundowane a które nie, jak również podpowiada odpowiedni poziom refundacji do wybranego wskazania refundacyjnego. Przykładowo KS-SOMED podświetla kolorem pozycje, które są na liście leków refundowanych. Dzięki temu lekarzowi łatwiej jest wskazać odpowiedni lek, który pacjent będzie mógł zakupić w aptece z odpowiednim poziomem refundacji, bez konieczności kolejnej wizyty w przychodni. – Podsumowuje Rafał Kozioł, Członek Zarządu KAMSOFT SA.

Czy EAN wystarczy?

Okazuje się że zastosowanie samego kodu EAN w wielu przypadkach nie jest wystarczające – część produktów np. szczepionki stosowane w terapiach alergenowych, posiadają taki sam kod EAN, pomimo różnego, bardzo istotnego dla pacjenta składu. Tutaj również z pomocą przychodzi baza KS-BLOZ. Dzięki zastosowaniu bazy KS-BLOZ na e-recepcie umieszczana jest precyzyjna informacja o odpowiednim leku, jego składzie oraz identyfikatorze, dzięki czemu minimalizowane jest ryzyko pomyłki przy wydaniu leku dla pacjenta w aptece.