Kary finansowe za nie przyłączenie się do systemu e-Zdrowie.

7 listopada 2019, 14:51
Kategoria: , , , , ,

5 listopada Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia, w którym przewiduje kary finansowe za brak podłączenia do Systemu P1. Proponowane zmiany obejmują wszystkie podmioty lecznicze i mają wejść w życie 1 stycznia 2020r.

Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującym prawem, podmioty lecznicze mają obowiązek podłączenia się do systemu e-Zdrowie nie później niż do 31 grudnia 2019r. Nieprzestrzeganie tego przepisu, może już niebawem skutkować nałożeniem kar finansowych. W myśl rozporządzenia będzie to odpowiednio :

 [odbierz rabat 499 PLN na zakup oprogramowania do e-Recepty]

Przepisy mają wejść w życie wraz z początkiem nowego roku. Jak czytamy w uzasadnieniu, zaproponowany obowiązek podłączenia się do systemu P1 i kary za jego nieprzestrzeganie, są podyktowane zmianami, realizowanymi w ramach elektronizacji służby zdrowia. Świadczeniodawca, który znajdzie się poza systemem P1, w praktyce nie będzie mógł wystawiać recept i skierowań w postaci elektronicznej, a zatem nie będzie w stanie wykonać swoich ustawowych obowiązków.

Nowe przepisy będą obowiązywać wszystkich świadczeniodawców, zarówno tych, którzy rozpoczęli działalność leczniczą przed wejściem w życie nowelizacji rozporządzenia, jak i tych, którzy dopiero zaczną udzielać świadczeń w ramach umowy z NFZ.

Jako podłączenie do systemu, należy rozumieć w szczególności uzyskanie przez świadczeniodawcę certyfikatu do uwierzytelnienia systemu e-zdrowia wykorzystywanego do podłączenia systemu gabinetowego do platformy P1.

Jak podłączyć się do Systemu P1?

Podstawą do podłączenia się do systemu, jest posiadanie aktywnego konta w serwisie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Następnie, po zalogowaniu się do rejestru, należy wypełnić stosowny wniosek podając dane usługodawcy oraz administratora, który będzie odpowiadał za obsługę konta od strony technicznej. Kolejnym krokiem będzie wygenerowanie certyfikatów (TLS i  WSS), które należy załączyć do wypełnionego wniosku. Po jego przesłaniu, na podany wcześniej adres e-mail, zostanie wysłane potwierdzenie o wyniku złożenia wniosku. Sprawdź, jak połączyć się do system P1 (kliknij, aby obejrzeć film).

Zobacz także: Jak uniknąć błędnego kodu EAN na e-Recepcie