Oświadczenie pacjenta zamiast e-Recepty

31 października 2019, 15:37
Kategoria: , , , , , ,

Przychodzi pacjent do apteki, a tam… brak dostępu do systemu P1. Taki scenariusz może być realnym problemem po 8 stycznia 2020, kiedy to na dobre zacznie obowiązywać e-Recepta. CSIOZ przygotowało specjalną instrukcję jak postępować w takiej sytuacji.

Według wytycznych opublikowanych 28 października na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w przypadku braku dostępu do systemu e-zdrowie (P1), pacjent może otrzymać produkt przepisany na e-Recepcie, pod warunkiem posiadania informacji o wystawionej e-Recepcie w formie wydruku lub w postaci elektronicznej. Instrukcja zakłada także inną uzgodnioną postać (odręczny dokument lub e-mail) zawierającą 44-cyfrowy klucz dostępu do e-Recepty. Weryfikacja możliwa będzie także na podstawie przedstawienia 4-cyfrowego kodu dostępu wraz z nazwą produktu.

Dodatkowo pacjent będzie musiał okazać dokument potwierdzający tożsamość oraz złożyć stosowne oświadczenie, że nie dokonał realizacji recepty, której dotyczy przedstawiona przez niego informacja.

Rekomendowana przez CSIOZ treść oświadczenia pacjenta

Zalecenia dla farmaceutów

W przypadku realizacji e-Recepty w oparciu o powyższe zalecenia, ustawodawca rekomenduje farmaceutom utrwalenie informacji o tak wystawionej recepcie w formie fotograficznej lub np. jako kserokopia. Dzięki temu, apteka będzie mogła przedstawić dokumentację w przypadku konieczności otaksowania e-recepty. W przypadku braku kopii takich informacji, konieczne będzie skontaktowaniem się z CSIOZ w celu uzyskania danych o e-Recepcie.

W terminie 3 dni od usunięcia awarii systemu P1, farmaceuci będą musieli również wystawić Dokument Realizacji Recepty (DDR). Następnie, jak czytamy w treści instrukcji: „dane o realizacji e-Recepty na podstawie informacji o wystawionej e-Recepcie zamieszcza się (niezależnie od tego w jaki sposób otaksowano taką e-receptę) w komunikacie LEK przekazywanym przez aptekę do NFZ. Tym samym, nawet jeśli pacjent, wbrew temu co oświadczył, zrealizował w czasie braku dostępu do systemu e-zdrowie (P1) e-receptę w kilku aptekach, każda z tych aptek ma możliwość otaksowania takiej e-recepty oraz otrzymania refundacji z NFZ”.

źródło: www.csioz.gov.pl