Podanie kodu e-recepty przez telefon

14 lutego 2020, 16:42
Kategoria: , , , ,

Czy przez telefon, możliwe jest podanie danych potrzebnych do realizacji e-recepty? Z taką wątpliwością często spotykają się pracownicy placówek medycznych, odbierając telefon od pacjentów lub z apteki. Urząd Ochrony Danych Osobowych, wydał komunikat w tej sprawie powołując się na artykuł 96 ustawy Prawo Farmaceutyczne.

Co na to przepisy?

Obowiązujące przepisy nie wskazują wprost, aby placówka medyczna dysponowała prawem do ustnego informowania pacjenta o 4-cyfrowym kodzie podczas rozmowy telefonicznej. Zdaniem Urzędu Ochrony danych Osobowych jest to jednak możliwe w wyjątkowych sytuacjach. Podstawą jest zweryfikowanie tożsamości osoby dzwoniącej. 

Potwierdzenie tożsamości pacjenta

Zdaniem UODO możliwe jest telefoniczne przekazanie kodu dostępu, pod warunkiem potwierdzenia tożsamości pacjenta, z którym prowadzona jest rozmowa. Zaleca się aby podczas takiej rozmowy lekarz zweryfikował numer PESEL pacjenta oraz powód wizyty lekarskiej lub datę i godzinę wizyty. Co ważne, informację zawierającą czterocyfrowy kod dostępu zawarty na e-recepcie, może przekazać tylko ten lekarz, który taki dokument wystawił. Urząd Ochrony Danych Osobowych zaznacza jednocześnie, że podstawową formą przesyłania informacji potrzebnych do realizacji e-recepty jest sms lub e-mail, które powinny być stosowane na równi z wydrukiem informacyjnym.

E-recepta przez aplikację VISIMED

Wygodną alternatywą dla wspominanych rozwiązań jest aplikacja VISIMED, za pośrednictwem której można w każdej chwili wysłać nową receptę do pacjenta. Dzięki aplikacji pracownicy placówki medycznej nie muszą weryfikować danych pacjenta, ponieważ korzystanie z aplikacji wymaga uprzedniego potwierdzenia tożsamości. Aplikacja umożliwia także szersze wykorzystanie zalet e-zdrowia. Dzięki niej, możliwe będzie także umawianie wizyt oraz wysyłanie komunikatów do pacjentów. Ponadto lekarz poprzez swój program gabinetowy (podłączony do systemu OSOZ) będzie mógł także wysłać e-receptę na kontynuację leczenia bez konieczności wizyty pacjenta. Czytaj więcej o aplikacji VISIMED.